NEWS
Các Hình Ảnh Hoạt Động

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-consultant-coach-mentor-training-soft-skills-63

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Public 3.2014

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-consultant-coach-mentor-training-soft-skills-talkshow-108

Talkshow Tư Duy Khởi Nghiệp Đột Phá - Công Ty Power UP

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-consultant-coach-mentor-talkshow-59

Talkshow Đỉnh Thời Gian - Công ty World Nets Sài Gòn

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh,-speaker,-trainer,-consultant,-coach,-mentor,-training,-soft-skills,-talkshow-(108)

Talkshow Nâng Đẳng Cấp Vững Tương Lai - Công Ty AIA

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-consultant-55

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Công ty World Training

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-53

Talkshow Đỉnh Thương Hiệu - 11.2013

1

Talkshow Đỉnh Phẩm Cách - 10.2013

2

Talkshow Đỉnh Năng Lượng - 09.2013

3

Talkshow Tìm Lại Động Lực Trong Công Việc - Công ty Đào Tạo NLL

4

Talkshow Làm Chủ 24H - 08.2013

5

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Trường Liên Cấp Quốc Tế Olympia Hà Nội

6

Talkshow Đỉnh Phong Cách - 08.2013

7

Talkshow Đỉnh Tri Thức - 07.2013

8

Talkshow Change For Tomorrow - Tập đoàn sơn TOA

9

Talkshow 18001528 Quyền Được An Tâm - Công ty Bảo Hiểm AAA

10

Talkshow Nghệ Thuật Bán Hàng Thời Khủng Hoảng - Công ty Garco 10

11

Talkshow Đỉnh Năng Lượng II - 2013

12

Talkshow Đỉnh Năng Lượng I - 2013

13

Talkshow Đỉnh Thời Gian II 

14

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - 2013

15

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Quận ủy Quận 1

16

Talkshow Đỉnh Phẩm Cách

17

Talkshow Bảo Hiểm Cháy Nổ

47

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - HDBank

18

Talkshow JOURNEY TO SUCCESS - Prudential

19

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiêp - Vietcombank

20

Talkshow Đỉnh Phong Cách

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-consultant-soft-skill-training-53-1

Talkshow Đỉnh Năng Lượng II 

Dien-gia-Trinh-Xuan-Khanh-speaker-trainer-training-consultant-soft-skill-90

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Vietcombank

21

Talkshow 18001528 Quyền Được An Tâm 

22

Talkshow Đỉnh Năng Lượng I

23

Talkshow Đỉnh Cao Hợp Tác - Đỉnh Điểm Quyền Lợi

24

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

25

Talkshow An Viên Vĩnh Hằng

26

Talkshow An Viên Vĩnh Hằng - Dinh Độc Lập

27

Talkshow JOURNEY TO SUCCESS - Dai-Ichi

28

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - ABBank

29

Talkshow JOURNEY TO SUCCESS - Korea Life

30

Talkshow Tiếp Cận Nền Giáo Dục Quốc Tế -  Giữ Gìn Bản Sắc Dân Tộc

31

Talkshow Thương Hiệu & Sở Hữu Trí Tuệ - Hội Doanh Nghiệp Q.5

32

Talkshow Đỉnh Cao Sự Nghiệp - Công ty Bảo Hiểm AAA